Term and conditions

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 3-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า 

โดยสินค้าพรีออเดอร์จะจัดส่งหลังจากมีการสั่งซื้อประมาณ 15-30 วัน 
(โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ)

2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากมีการยืนยันสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

3. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้าใดๆทั้งสิ้น เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

4. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณีหากมีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว (รบกวนลูกค้าเช็คสินค้าก่อนกดดำเนินการจ่ายเงิน)

 

นโยบายการคืนสินค้า

  • สำหรับการคืนสินค้า ทางบริษัทไม่มีนโยบายหรือคืนสินค้าหากเกิดจากความผิดำลาดของทางลูกค้า
  • รบกวนทางผู้ซื้อตรวจสอบไซส์และขนาดให้ถูกต้องก่อนการสั่งซื้อสินค้า
  • ทางร้านค้าจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายหากทางผู้ซื้อมีการแจ้งเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ในการจัดส่งผิดหรือระบุการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

ผู้ซื้อจะสามารถขอคืนได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

(ในกรณีที่คืนสินค้าจะต้องมีคลิปวิดีโอในการเปิดสินค้าครั้งแรกเท่านั้น หากไม่มีจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี)

  • ทางผู้ส่งมีการจัดส่งสินค้าผิด
  • ทางผู้ส่งจัดสินค้าไม่ครบตามที่ผู้ซื้อได้สั่งสินค้า
  • ทางผู้ซื้อได้สินค้าไม่ตรงตามการสั่งสินค้า
  • โดยหากทางผู้ส่งมีการส่งผิดตามรายละเอียดด้านบนดังที่ได้กล่าวไว้ทางผู้ส่งจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง